Ülések anyaga / 2021. évi Elnöki döntések

2021. évi Elnöki döntésekMagyarország Kormánya a 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki 2020. november 4. napjától. A veszélyhelyzet fennállását a Kormány 2021. február 8-ától a a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével megerősítette.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint: veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésének feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. A társulások a képviselő-testületek által átruházott hatáskörökben járnak el, így a veszélyhelyzet fennállása alatt a Társulási Tanács hatáskörét a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.

A különleges jogrendben a veszélyhelyzetre vonatkozó sajátos szabályok a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás működését is befolyásolják. A 2020. november 4. napjától kihirdetett veszélyhelyzet óta a csatolt elnöki döntések születtek.

 Csatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás - Magyar